Slide

Fin dun ciclo e continuación

CAPÍTULO II

Tras a morte dos dous irmáns Peinador (Enrique en 1917 e Ramón en 1928), o control da empresa pasa definitivamente aos membros da seguinte xeración. Prodúcese unha reorganización desta e a ampliación de socios, o que pon fin a unha etapa e a un proxecto persoal.

Historia

Slide

NOVA SOCIEDADE

Cambio de modelo

Aguas de Mondariz, Establecemento Minero-Medicinal de los Señores Hijos de Peinador convértese en Aguas de Mondariz, SA e Enrique Peinador Lines, fillo dun dos fundadores, seguirá exercendo como xerente desta. Coa ampliación de socios entra a formar parte da empresa o Banco Pastor.

1932

Slide Anos difíciles NOVA SOCIEDADE Punto de inflexión

O estalido da Guerra Civil en 1936 aumenta aínda máis o cambio de período da empresa, acentúase o declive do estilo de vida burgués e o balneario cae en desuso.
Algunhas das obras que se iniciaron paralízanse por completo e edificios como o Gran Hotel convértense en hospital militar.
Algunas de las obras que se habían iniciado se paralizan por completo y edificios como el Gran Hotel se convierte en hospital militar.

Slide 1940 - 1950

Despois da guerra restablécese aos poucos a actividade en Mondariz. Aparecen novos formatos para satisfacer a cada vez maior demanda dos consumidores.

1940 - 1950

Slide

Mondariz continúa traballando e retomando proxectos: Fuente del Val comeza a ter un lugar destacado entre as augas comercializadas ao longo da segunda metade do século XX. Nestes anos do século XX era habitual ver camións de repartición que distribuían as botellas barrio por barrio por toda a Península Ibérica.

Fuente del Val

A NOSA SEGUNDA MARCA

1940 - 1950