Slide

Privilexio da natureza

O MANANCIAL Isto fainos poñer todos os nosos esforzos en ter un plan ambiental non só que garanta a supervivencia da nosa principal fonte de materia prima, senón tamén que coide a nosa contorna como zona de especial interese en canto ao seu hábitat e biodiversidade. Único no mundo Os mananciais sitúanse na bacía hidroxeográfica do río Tea, afluente do Miño, nos municipios de Mondariz e Mondariz Balneario, dúas pequenas poboacións ao sur de Galicia (España). Esta zona está dentro do proxecto europeo Rede Natura 2000, unha rede de áreas de protección e conservación da biodiversidade, debido á súa riqueza natural. Aguas de Mondariz sitúase nun enclave privilexiado no que se garante o coidado da flora e da fauna do lugar.

Slide

Máis ca un gran reserva

UN TESOURO BAIXO TERRA

Único no mundo
150 anos

A natureza granítica do substrato polo que transitan as augas confírelle unhas calidades intrínsecas e beneficiosas para a saúde. Trátase de augas moi antigas, cuxos tempos de estancia no acuífero oscilan entre os 60 e os 150 anos, e brotan cunha temperatura constante de 16,5º ao longo de todo o ano.

Cor

Os mananciais profundos corresponden a augas moi antigas e, en consecuencia, con maior grao de filtración natural, o que lle dá unha maior transparencia á auga.

Sabor

O sabor é constante ao presentar a mesma composición ao longo do tempo. Elimínanse sabores desagradables procedentes das capas superficiais do chan.


Propiedades

As características e condicións da captación inflúen directamente na calidade. Grazas a iso conséguense augas cun maior contido en minerais.

Slide Máximo respecto EXTRACCIÓN COMPRAR As augas extráense de maneira controlada, evitando a deterioración da súa excelente calidade e dos seus caudais. Para iso realízanse avaliacións previas e empréganse sistemas automáticos de extracción e control que garanten a sustentabilidade da explotación. Precisamente, son as características e as condicións da captación das augas as que inflúen directamente no seu sabor, a súa transparencia e o seu alto contido en minerais.