CORPORATIVO

DECLARACIÓN AMBIENTAL

O compromiso de Aguas de Mondariz coa promoción do crecemento sustentable vai máis aló do cumprimento da lexislación ambiental.

Cada ano a compañía publica unha declaración ambiental co obxectivo de dar a coñecer publicamente todas as actuacións postas en marcha a favor do medio ambiente.

Esta declaración serve tamén para avaliar internamente as distintas actividades desenvolvidas e establecer obxectivos encamiñados á procura da mellora continua.