Facebook aguasdemondariz Twitter @YoAguaMondariz Pinterest aguasdemondariz Flickr mondarizenelmundo Youtube AguasMondariz Instagram aguasdemondariz
Responsabilidade Social Corporativa

Son:

Responsabilidade Social Corporativa

A historia de Augas de Mondariz é a historia dunha marca que, dende os seus inicios hai agora 138 anos, foise cargando de numerosos atributos e valores que a definen. Máis alá dos beneficios saudables e o seu protagonismo histórico e cultural, a calidade e pureza dos seus produtos e o respecto polo ámbito que o rodea, son sinais de identidade que identifican a compañía a partir dos compromisos que como empresa adopta día tras día.

Aguas de Mondariz defende un modelo de negocio de explotación e envasado de auga mineral sostible. Por iso, a xestión do día a día segue unha folla de ruta que se concreta en catro compromisos fundamentais: Optimización dos procesos produtivos buscando os consumos axeitados de materias primas e a eficiencia loxística; Integración dos criterios de calidade e respecto ambiental na toma de decisións da empresa; Involucración do ámbito social nos seus compromisos, tendo en conta aos diferentes perfís obxectivo cos que se ten relación (empregados, clientes, distribuidores, consumidores, provedores, entidades públicas, medios de comunicación, Administracións Públicas...); e responder ás prioridades e valores de clientes e consumidores.

Mondariz é unha compañía cun sólido compromiso coa protección do ámbito, tanto no seu contexto social como ambiental, e emprega unha tecnoloxía que garante que o primeiro contacto humano co produto o realiza o consumidor final.

Mondariz é un produto da máis alta calidade, avalado por numerosos recoñecementos nacionais e internacionais. A calidade do seu sistema de xestión está certificada as certificacións internacionais de Xestión ISO 9000, ISO 14000, ISO 22000, e Galicia Calidade. Ademais, Mondariz é a primeira empresa do sector en lograr a certificación europea EMAS III (Eco-Management and Audit Scheme).

 
 
 

© 2009 Aguas de Mondariz Fuente de Val S.L. Todos os dereitos reservados. Condiciones xerais.