Facebook aguasdemondariz Twitter @YoAguaMondariz Pinterest aguasdemondariz Flickr mondarizenelmundo Youtube AguasMondariz Instagram aguasdemondariz
Reciclado

Son:

Reciclado

reciclado mondarizA filosofía de Aguas de Mondariz está encamiñada á procura do menor impacto posible, reducindo os pesos dos materiais que compoñen o envase e introducindo materiais que produzan o mínimo impacto ambiental, mellorando ou mantendo, a calidade dos seus produtos.

Aguas de Mondariz implantou un sistema de tratamento de residuos que busca a reutilización e o reciclado fronte aos vertidos. O 95% dos desperdicios xerados no proceso produtivo destínanse ao reciclado ou reutilización.

Para os envases nos formatos reutilizables de vidro, Augas de Mondariz emprega un sistema de depósito, devolución e retorno polo que cobran aos seus clientes unha cantidade individualizada por cada envase que posteriormente é reembolsado no momento da devolución do envase.

Os envases de plástico e os reciclables de vidro, levan na súa etiqueta un punto verde que acredita a súa pertenza ao Sistema Integrado de Xestión de Envases de Ecoembes, o que asegura a correcta xestión dos envases e os residuos de envases.

 
 
 

© 2009 Aguas de Mondariz Fuente de Val S.L. Todos os dereitos reservados. Condiciones xerais.