Facebook aguasdemondariz Twitter @YoAguaMondariz Pinterest aguasdemondariz Flickr mondarizenelmundo Youtube AguasMondariz Instagram aguasdemondariz
Memoria de sostibilidade

Son:

Memoria de sostibilidade

No ano 2007, a compañía puxo en marcha o proxecto "Mondariz Verde", un estudo exhaustivo de produtos e procesos orientado a incorporar melloras que leven consigo un beneficio ambiental. Eficiencias na súa "usabilidade" ou a través da redución do peso e/ou volume dos residuos dos envases postos no mercado, son algúns exemplos das liñas de actuación desenvolvidas.

Este proxecto veuse consolidando durante os últimos anos, e as súas conclusións ou resultados víronse reflectidos na publicación da primeira memoria de Sostibilidade de Augas de Mondariz.

Desta forma, Augas de Mondariz abre esta vía de comunicación dos resultados da súa xestión a toda a sociedade co obxectivo de xerar e estimular sinerxías que contribúan a alcanzar os obxectivos do Protocolo de Kioto.

Non só se trata dunha publicación que inclúe as principais liñas de actuación desenvolvidas pola compañía en materia de sostibilidade, é dicir, aquelas actuacións que van máis alá dos aspectos de índole ambiental (como por exemplo, coidado do ámbito, públicos internos, apoio á comunidade,...)., senón dunha filosofía de traballo, que impregna todos os procesos da compañía.

Aguas de Mondariz foi a primeira empresa española do sector en lograr os diferentes certificados internacionais de calidade. Pero -á marxe de recoñecementos e certificados- quedan para a historia as iniciativas pioneiras da marca especialmente notorias e que permitiron:

  • A evolución dos envases de plástico permitiu reducir o consumo de PET en 3.500 toneladas no peso dos envases (o que equivalería a fabricar 17,4 millóns de camisetas XL). 
  • Grazas á introdución de melloras nos sistemas produtivos de envasado, recirculación e limpeza, logrouse reducir o consumo de arredor de 230 millóns de litros de auga durante os últimos 10 anos. Este aforro equivalería ao consumo de 92 millóns de persoas ou ao consumo de todos os habitantes de Galicia durante 33 días.
  • A redución da gramaxe nas caixas de cartón permitiu reducir o consumo de cartón en máis de 100.000 quilos, o que equivale a evitar a tala de 549 árbores. Por outra banda, a reutilización das arcas de preformas logrou reducir o consumo de cartón en 128 toneladas anuais (deste xeito evitouse en 8 anos a tala de 5.109 árbores e a emisión á atmósfera de 919 toneladas de CO2).
  • Grazas á introdución no mercado do “chapómetro” (recipientes destinados a recoller as chapas das botellas de vidro para o seu posterior reciclado), recuperáronse (para o seu posterior reciclado) 2 toneladas de aluminio, o que equivalería á fabricación de arredor de 136.850 latas de bebida.
  • A redución do uso de tintas nas etiquetas dos envases PET supón unha redución do disolvente empregado de 7.050 quilogramos/ano (esta cantidade equivalería ás emisións dun avión comercial voando 3.100 quilómetros, ás emisións dun camión percorrendo 33.400 quilómetros ou ao potencial de absorción dese CO2 por parte de 83 árbores).
  • Grazas á promoción de envases de gran capacidade, como fórmula para reducir a cantidade de envases postos no mercado, logrouse reducir o consumo de 1.710 toneladas no peso dos envases, o que equivalería á cantidade de residuos xerados ao ano por 1.543 vivendas de calquera zona rural de Galicia.
  • A introdución dunha nova botella de vidro e caixa de 18 botellas permitiu que este novo formato de 750 cl supoña aumentar a capacidade por caixa un 12,5% (un 50% máis de envases por caixa), o que aporta unha eficiencia considerable en toda a cadea: almacén, transporte e reparto, á vez que ofrece aforro de espazo ao hostaleiro. É destacable a redución de emisión de CO2 por litro que representa este novo formato no seu transporte e distribución.

En definitiva, e grazas ás actuacións desenvolvidas durante os últimos anos, Aguas de Mondariz logrou reducir o consumo de materias primas e de enerxía en cantidades suficientes que permiten a redución de emisión á atmosfera de 18,9 toneladas de CO2.

Memoria de Sostibilidade 2011 (PDF)

Memoria de Sostibilidade 2011

Memoria de Sostibilidade 2010 (PDF)

Memoria de sostenibilidad 2010

 
 
 

© 2009 Aguas de Mondariz Fuente de Val S.L. Todos os dereitos reservados. Condiciones xerais.